Với cuoc song an toàn, chất lượng giang day xuat sac và chính sách an sinh xã hội hap dan. Úc thực sự là địa điểm thich hop để học tập, lam viec và di dinh cu Uc lau dai. Nhung, bạn cần phải nắm rõ những tieu chi đi định cư Úc quan trọng nhất để có thể de dang hoàn thành được ý định này. Bài viết dưới đây sẽ giup bạn có một cái nhìn day du nhất về viec đang băn khoăn này.

Phần 1: Dieu kien định cư Úc sau khi di du hoc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 2

Chính phủ Úc chấp nhận du học sinh sau khi ra truong với khóa học kéo dài 2 năm trở lên sẽ được sinh song o Úc lam viec từ 18 tháng đến 4 năm tùy thuộc nhóm việc làm. Trong khoang thoi gian đó, neu nhu tìm được chủ bảo lãnh, du học sinh có thể được trở thành nguoi thuong tru và khả năng trở thành công dân Úc trở nên rong mo hơn. Tiêu chí dinh cu Uc sau khi du hoc là

 • Vì Úc là quốc gia nói tiếng Anh nên doi hoi năng lực Anh ngữ tốt để có thể làm việc o Úc
 • Có kinh nghiệm và tay nghe đi làm cao
 • Tham dự khóa học nghề tại các truong của Úc, nhất là cac lĩnh vực xã hội như chăm sóc trẻ, kỹ sư cơ khí, nhan vien công nghệ thông tin, nha sy,…
 • Hiểu biết sâu sắc về nen van hoa và tác phong đi làm ở Úc
 • Lựa chọn khoa hoc vừa học lý thuyết đan xen thực hành và đi thực tế để tích góp kỹ năng trong khoang thoi gian đi học

Phần 2: Dieu kien di dinh cu Uc diện kết hôn với cong dan Úc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 3

Dinh cu Uc dien ket hon chap nhan vợ/chồng của cong dan, công dân New Zealand, thuong tru nhan Úc được bảo hộ tới Úc song cùng. Để được cấp visa, duong don cần phải dam bao dap ung những tieu chi đi định cư Úc hinh thuc hon nhan sau

2.1 Tieu chi dinh cu Uc đối với ứng cử viên

 • Trên 18 tuổi
 • Có mối liên hệ có thuc su với người bao tro
 • Có người bảo trợ là người thường trú hoặc cu dan Úc
 • Phải có y dinh hon nhan với người bao tro
 • Thỏa mãn những tiêu chí về lý lịch cá nhân và sức khỏe

2.2 Yêu cầu đi định cư Úc đối với người bảo hộ

 • Có y dinh kết hôn với ung cu vien
 • Chưa bảo trợ quá 2 thân nhân khác vào Úc theo dien vợ/chồng
 • Là cong dan hay thuong tru nhan Úc
 • Chưa bảo lãnh cho vợ/chồng hoặc được bao tro theo diện này trong 5 năm gần đây

Phần 3: Yêu cầu định cư Úc theo hinh thuc nghề nghiệp

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 4

Di dinh cu Ucdien tay nghề danh cho những ứng cử viên có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc thuộc nhóm chuyên ngành được chung nhan dinh cu o Uc. Theo yêu cầu của Bộ cu tru Úc, ứng cử viên cần phải đạt toi thieu 60 điểm để xin cấp thi thuc (van dung với các subclass 189, 190 và 489). Dieu kien dinh cu Uc dien tay nghe chi tiet như sau

 • Nhỏ hơn 45 tuổi với ly lich tư pháp và the chat tốt
 • Được mời nộp hồ sơ
 • Trải qua danh gia tay nghề bởi to chuc xem xét nghe nghiep
 • Thể hiện nghe nghiep lam viec nằm trong danh muc nghề nghề nghiệp ưu ái trung và dài hạn
 • Thanh tich Anh ngữ thành thạo đạt ít nhất IELTS 6.0
 • Đạt toi thieu 60 điểm theo mức điểm Bộ di tru Úc
 • Được thẩm định nghề nghề nghiệp lý tưởng với vị trí viec lam đó

Phần 4: Tieu chi dinh cu Uc theo diện đầu tư

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 5

Dinh cu tai Uc theo diện đầu tư cho phep ứng viên và nhung thành viên trong gia đình (vợ/chồng, con cái thấp hơn 18 tuổi) được học tập, song và lam viec thời gian dài tai Úc. Tuy nhiên, ứng cử viên cũng phải đóng góp nhung kinh nghiem, kiến thức về kinh doanh và sự da dang nguồn vốn cho nuoc Úc. Để tham du chương trình này, duong don và gia đình cũng phải thỏa mãn các dieu kien đi định cư Úc sau

 • it hon 55 tuổi và đạt ít nhất 65 điểm trong thang điểm của Úc
 • So huu cổ phiếu trong doanh nghiệp mà nhà đầu tư sẽ điều hành ở Úc
 • Phải có ky nang đầu tư thành đạt
 • So huu co phieu từ doanh nghiệp đang hoạt động ổn định toi thieu 2 năm trước thời gian cấp giay bảo trợ
 • Không có bất cứ so no nào còn tồn dư với chính phủ Úc
 • Chưa từng tham du bat cu hoạt động phạm pháp nào

Phần 5: Tiêu chí định cư ở Úc theo diện bảo hộ

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 6

Hiện tại, di dinh cu Uc theo hình thức bao ho chủ yếu theo hướng bảo hộ công ty và bảo hộ sum hop người thân. Trong đó, dieu kien dinh cu uc cụ thể như sau:

5.1 Dieu kien định cư ở Úc đối với ung cu vien

 • nhỏ hơn 45 tuổi
 • Có ít nhất 3 năm ky nang di lam trước khi nộp đơn
 • Được xac dinh nghe nghiep ly tuong với vị trí tuyển chọn
 • Có trình độ tieng Anh đạt IELTS it nhat 5.0

5.2 Yeu cau định cư ở Úc đối với cong ty

 • cong ty phải hoạt động hợp pháp tai Úc
 • Có de xuat tuyển dụng thoi gian dai với nhan cong
 • Vị trí tuyen dung phải là vị trí toàn bộ thời gian và còn trống trong toi thieu 3 năm
 • Ngành nghề tuyển chọn có trong danh sach nghề nghiệp ưu đãi SOL
 • Có nguyen vong bo nhiem vào vị trí trong cong ty

Thông qua các tin tức cần thiết về yêu cầu dinh cu o Uc trên, chac chan sẽ giúp bạn có kế hoạch đầy đủ và một kế hoạch chi tiet nhất. Từ đó nhanh chóng đạt được mong muốn den Úc dinh cu thời gian dài và phát triển tương lai vững chắc. Ben canh do, chúng tôi còn cung cấp các
những hinh thuc đi định cư Úc phổ biến nhất để bạn và nguoi than của mình có sự lua chon thích hợp nhất.