chắc chắn mọi người đều chẳng còn xa la gì với định cư ở mỹ F4, nhưng hang nam thì quốc gia mỹ đều thay đổi những yêu cầu hay doi moi một vài chính sách dinh cu my nhằm đi theo xu the và thay doi theo sự tiên tiến của xã hội. định cư mỹ 2017 F4 năm 2017 cũng vậy luôn có sự đổi mới những gì không doi moi, ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu những điều đổi mới đó của chinh sach định cư mỹ F4 năm 2017.

sự thay đổi của định cư mỹ F4 2017 hình 1

phần 1: các hồ sơ quan trọng để đi dinh cu o my 2017 F4 2017

hãy lưu ý và đừng lo la những thủ tục, hay những giay to quan trọng để bạn có thể đi dinh cu o my F4 2017 một cách thuan loi và không xảy ra sai lầm gì, sau đây chính là những thủ tục quan trong bạn cần chuan bi:

 • hoan thien mẫu đơn I-130
 • bản sao hộ chiếu và bằng quốc tịch đối với người bao lanh
 • bản sao giấy chung sinh và chứng minh nhân dân của bạn và của người bao lanh di dinh cu my F4 2017
 • các thủ tục xác minh bạn và người bao tro có quan hệ huyết thống là anh chị em ruột

phần 2: yeu cau dinh cu o my 2017 F4 2017

đi dinh cu o my F4 2017 luôn có những yeu cau gat gao để tránh những tình trạng xấu không tốt diễn ra bởi những người có du dinh qua my sinh song để nhằm mục đích không tốt.

 • người bao lanh anh chị em định cư mỹ F4 2017 phải là cong dan mỹ và phải từ 21 tuổi trở đi
 • phải xác minh được mối quan hệ giữa bạn và người bảo lãnh khi xin visa đi định cư ở mỹ 2017 F4 2017
 • nếu là anh chị em cùng mẹ thì việc bảo trợ đi dinh cu my F4 2017 sẽ không yeu cau gì khác
 • nếu như bạn và người bảo trợ cùng cha thì nhat dinh phải de ra được những thủ tục chứng minh rằng bạn và người bảo trợ có quan hệ huyết thống

nếu định cư mỹ F4 2017 cùng mẹ thì không cần bat ky những dieu kien khác.

sự thay đổi của định cư mỹ F4 2017 hình 2

yeu cau dinh cu my 2017 F4 2017 cùng cha mà người cha đó lại không có hon thu cùng với người mẹ, thì người cha đó phải chứng minh mối quan he của mình với người bao tro và người được bảo lãnh.Những hành động này bao gồm:

 • đã làm kết hôn với người mẹ trước khi con 18 tuổi
 • đã làm ho so nhìn nhận con
 • đã có những hành động cha con cụ thể như nuôi nấng, ăn ở, liên lạc với nhau.

nếu không có hay không xác minh được mối quan hệ cha con thì không the nao chuan bi được hồ sơ dinh cu o my 2017 F4 2017.

phần 4: mot vai chú ý cần thiết định cư ở mỹ F4 2017

dinh cu my F4 2017 theo luật di trú chỉ đồng ý anh chị em trong gia đình được bao tro và không cho phep đối với những tinh huong là anh em họ. Cần bảo đảm những thong tin cung cấp cho cơ quan di trú là tuyet doi chinh xac và đúng sự thật. Bất cư một thông tin sai lệch nào cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến quy trinh phê duyệt visa của bạn.

bạn cần trang bi kinh phi để dong cho lãnh sứ quán vào buổi phỏng vấn. Kinh phí cho quy trình cấp visa là 230 USD/người đối với trường hợp bao tro gia đình. Chu y là bạn sẽ không phải mat them bất cư khoản kinh phí nào tại lãnh sứ quán nếu người bao tro đã đóng lệ phí cấp visa tại trung tâm thị thực nước Hoa kỳ.

nên có sự trang bi kỹ càng cho buổi phỏng vấn. Thông tin chính xác, chung cu thuyết phục, tâm lý vững chắc sẽ hỗ trợ bạn có khả năng cao được cấp thi thuc dinh cu my 2017 F4 2017.

nhìn chung định cư mỹ F4 2017 cũng không hề khó cũng không có gì đổi mới không nhiều.Nếu như còn điều gì thac mac hãy liên lạc tới chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng ho tro bạn. Nhưng những doi moi của loai hinh sinh song này bạn luôn phải cẩn thận và xem xét thật kỹ càng trước khi ra quyết định dinh cu my F4 2017. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa đưa cho bạn đọc sẽ giúp đỡ được bạn trong việc lựa chọn quy trình dinh cu my 2017 dành riêng cho bản thân. Tất cả những thong tin trên đều rất hữu ích nên bạn đừng bỏ qua một yeu to nào nhé.