Mỗi năm, có rất nhiều người có nguyen vong định cư tại Úc và họ cực kì quan tâm tới ngày 1/7/2017 vi là ngày chính phủ Úc sẽ cong bo các chính sách mới nhất. Nhu vay, việc nắm bắt chính xác và kip thoi những doi moi của luật dinh cu o Uc 2017 sẽ giup do bạn có su chuan bi cu the và nhanh gọn. Bài viết dưới đây sẽ cung cap cho bạn một cách chuẩn xác nhất về cac đổi mới của chinh sach này.

Phần 1: Luat le dinh cu Uc 2017 về tăng lệ phí visa

Cập nhật những thay đổi mới nhất về luật định cư Úc 2017 hình 2

Luật lệ di dinh cu Uc 2017 đã cong bo về việc đổi mới chi phí visa cho tất cả loại thị thực. Sự đổi mới này dua tren chi so chi tieu hien tai tại Úc, tuy nhiên so lieu doi moi cũng không qua lon. Đối với visa vợ chồng, bộ cu tru tăng lệ phí thi thuc một cách dot ngot lên 30% từ 6.850 AUD đến 7.000 AUD. Mặt khác, những dien visa khác cũng tăng nhưng chỉ là số liệu nhỏ. Việc tăng lệ phí thị thực chong vo được coi là hop ly.

Theo luat dinh cu Uc 2017, chi phí dành cho cha me phải dong dau tien cho bộ cu tru khi dong thị thực 143, 173 chỉ tăng cuc ki ít và chưa có so lieu chi tiết so chi phi phải dong lần 2. Vì vậy, việc nộp visa trước tháng 7 sẽ vẫn có lợi hơn và dự phòng cac rủi ro xảy ra khi tăng chi phi visa. Đối với visa 457 thì chi phí không tăng cao.

Luat le định cư ở Úc 2017 cho rằng, toi ngày 18/3/2018 thì thị thực 457 sẽ được thay bằng dang visa khác gọi là Temporary Skill Shortage thị thực (TSSS). Trong đó, le phi cho thị thực 457 được tính như sau:

  • Medium-term stream là 2.400 AUD có thể xin PR
  • Short-term stream là 1.150 AUD không xin được thuong tru nhan

Phần 2: Những thay đổi khác về luật định cư ở Úc 2017

2.1 Huy bo visa định cư tại Úc diện bảo lãnh bo me

Cập nhật những thay đổi mới nhất về luật định cư Úc 2017 hình 3

Ngay nay, có mot so thông tin cho rằng luat le đi định cư Úc 2017 sẽ huy bo visa bố mẹ 173 và 143 là thuc su không chuan xac. Vì bộ cu tru vẫn chưa có quyết định rõ ràng về 2 loại thi thuc này. Tạm thời thì visa cha mẹ sẽ có vào tháng 11/2017 với dự định sẽ cấp 15.000 Thủ tục cấp moi nam. Thi thuc bố mẹ dong y cha me của đương đơntại Úc từ 3 – 5 năm và có cơ hội gia thoi han o ben ngoai Úc den 10 năm.

Nhung, luat dinh cu Uc 2017 yêu cầu người nộp giấy xin thị thực sẽ phải chịu trach nhiem về việc mua bảo hiểm suc khoe. Dong thoi, không được hưởng cac loi ich Medicare từ chinh quyen. Ngoài ra, thị thực bo me tạm trú 3 năm sẽ có mức lệ phí 3.000 AUD, còn visa 5 năm có mức le phi 10.000 AUD. Mat khac, chưa có thông tin chính thức về vấn đề thi thuc bo me có được chap nhan di lam hay không.

2.2 Đối với thị thực hình thức lao động tay nghề

Cập nhật những thay đổi mới nhất về luật định cư Úc 2017 hình 4

Thị thực lao động được xem là loai thị thực có nhieu doi moi nhất trong thời gian vừa qua theo luật đi định cư Úc 2017. Hơn nữa, loại visa này sẽ liên tiếp thay đổi nhiều trong năm nay, chi tiet như sau

  • Việc tham dinh nghề nghiệp sẽ là yeu to ràng buộc đối với visa 457. Việc này có nghĩa là viec xét visa sẽ trở nên nghiem ngat hơn và người không có ky nang sẽ cực kì khó xin visa .
  • Ứng viên đang xét xin thị thực 186 kieu chuyen từ thị thực 457 sẽ phải có chứng chỉ IELTS 6.0 Thay vì 5.0
  • Lứa tuổi để xin visa 186, 187, 457 giảm xuống còn 45 tuổi thay vì 50 tuổi
  • Danh mục dinh cu hinh thuc tay nghề SOPL thay bang dang sach tay nghề trung bình và dài hạn với những thị thực 189, 485 và 489
  • Việc miễn Anh ngu bị hủy bỏ và Anh ngu là viec ràng buộc cho toan bo ứng viên
  • Danh mục nghề được bảo trợ CSOL thay bằng dang sach nghề nghiệp tổng hợp, bao gom danh muc nghề nghiệp ngắn hạn và mot so nghe nghiep ap dung cho thị thực 186, 190, 407, 489

Ngay nay, đã có 59 yêu cầu đặc biệt được dua ra liên quan đến những ngành nghề cụ thể như địa chỉ vùng miền, ky nang làm việc hay đặc điểm cac nghề cụ thể. Trong đó 216 nghe nghiep bị hủy bỏ khỏi chính sách thị thực 457 và thời hạn hiệu lực của thi thuc mới toi da là 2 năm với những nghề nghiệp đủ điều kiện.

2.3 Đối với thị thực định cư tại Úc hinh thuc vo chong

Cập nhật những thay đổi mới nhất về luật định cư Úc 2017 hình 5

Luat le di dinh cu Uc 2017 đã quy định thay đổi việc kiem duyet thị thực chong vo, nhung vẫn chưa có cong bao chính thức. Hiện nay, một phần Quốc hội đã thong qua buổi hoi nghi tháng 3 và tháng 9 để kiểm tra van de này. Và trong luat dinh cu Uc 2017 neu nhu được thông qua thì tháng 7 này luật mới có hiệu lực.

Việc tim toi kỹ lưỡng nhung thong tin mới nhất về luật dinh cu Uc 2017 sẽ giup bạn có một lo trinh đi định cư ro rang, chi tiet và nhanh chong nhất. Đồng thời, giup chuẩn bị du cac tieu chi, ho so đổi mới nhất của luật lệ này và ho tro giảm thiểu được ke hoach dinh cu của mình. Dam bao sau khi tham khảo bài viết trên sẽ hỗ trợ bạn giải đáp nhung van de này một cách tot nhất.